طرح پول سازی ویژه مشتریان پاروپا

طرح پول سازی مشتریان وفادار پاروپا با هدف سهیم کردن شما در کسب و کار مجموعه پاروپا ایجاد شده است. در طرح پول سازی شما می توانید با ثبت نام در سایت پاروپا و وارد شدن به قسمت طرح پول سازی مشتریان در پروفایل کاربری خود، لینک اختصاصی خود را ایجاد کنید. پس از ایجاد لینک شما می توانید با اشتراک لینک خود در شبکه های اجتماعی در سود محصولات پاروپا سهیم باشید.

ما در این طرح برای شما یک پیشنهاد استثنایی داریم.مجموعه پاروپا تصمیم گرفته برای هر فردی که از طریق لینک شما وارد سایت شده و خرید انجام بدهد ۵ درصد از مبلغ خرید را به حساب کاربری شما منظور کند. این تمام ماجرا نیست و ما برای جبران اعتماد و وفاداری شما به دوستان شما که از طریق لینک شما خرید می کنند ۲٫۵ درصد تخفیف دریافت می کنند.

در پایان هر ماه مبلغ کارکرد حساب شما محاسبه شده و به شما اطلاع داده می شود. شما می توانید با شارژ حساب خود از پاروپا خرید کنید یا مبلغ کارکرد حساب خود را به صورت نقدی برداشت کنید.

میخوام در طرح پول سازی مشتریان پاروپا ثبت نام کنم